Muoviset desibeliviemärit

Löysin näistä internet-haulla hyvän  Insinöörityön, jossa on selvitetty perusteellisesti viemärien luokituksia ja teknisiä ominaisuuksia. Tekijänä on Metropolia AMK:ssa opiskellut Tuomas Rajala. Työn nimi on Valurauta – ja desibeliviemärien vertailu linjasaneeraushankkeessa ja se on päivätty 24.9.2017.

Lue lisää

Energiamuotojen kertoimet muuttuneet

Ympäristöministerö muutti asetuksellaan 788/2017 energiamuotojen lakentakertoimia. Näillä pyritään tasaamaan eri energiamuotojen  erilaisia  tuotanhyötysuhteita, joskin eräät kertoimet ovat olleet myös voimakkaan lobbauksen  kohteina, mm sähkön ja kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen kertoimet pienenivät  70 %:iin  aiemmasta.

Lue lisää

Uudet vesi- ja viemäri sekä ilmanvaihtomääräykset  tulleet voimaan 1.1.2018

Vuoden vaihteessa tulivat voimaan uudet rakentamismääräyskokoelman osat D1 ja D2 korvaavat määräykset. Näissä on määräysosa siirretty Ympäristöministeriön asetuksiksi ja aiempi ohje osa eriytetty epävirallisemmiksi ohjejulkaisuiksi.

Lue lisää

WWW-sivumme on päivitetty

Toimistomme internet-sivut on päivitetty vuoden vaihteessa. Sivuilla vieraileville näkyvät muutokset koskevat lähinnä ulkoasua, mutta samalla sivujen ohjelmistoa, tietoturvallisuutta ja käytettävyyttä on parannettu. Kuvituksessa nojaudutaan edelleen vanhaan alan kirjallisuuteen ja tämän historiallisiin LVI-laitteiden kuviin.

Lue lisää