Toimistomme käyttää saneeraussuunnitelussa apuna vanhempaa ammattikirjallisuutta. Tätä on kerätty aktiivisesti jo pidemmän aikaa. Vanhimmat LVI-alaan liityvät teokset kirjastossamme ovat aivan 1900-luvun alusta, joskin pääpaino on 1950-luvulla ja sen jälkeen ilmestyneissä teoksissa.

Kirjallisuus on ryhmitelty aiheittain.

01. Yleisteokset

LVI-tekniikka – Juha Gabrielsson – Ekono – julkaisu numero 126 – Helsinki 1970 ( eripainos tekniikan käsikirjasta)
LVI-tekniikka 1 – Pehr-Gösta Bäckström – WSOY 1976
Tabellenbuch Sanitär, Heizung, Lu¨ftung – Gehlen 1996
Värme, ventilation och Sanitet I-II,- 4 . painos – Stockholm  1949
Lämpö- vesijohto ja tuuletustekniikan käsikirja – Kustannusaitta Oy – Helsinki 1959
Lämmitys, ilmanvaihto- ja saniteettiteknillisiä taulukoita ja ohjeita 1 – Olavi Ebeling – Kustannusaitta OY – Helsinki 1963

Tekniikan käsikirja, eri painoksia:

Ensimmäinen painos 1914 ( 1 osainen)

Kolmas muutettu ja laajennettu painos 1929 ( 1 osainen)

Viides muutettu ja laajennettu painos 1942 ( 1 osainen)

Kuudes painos ( viides painos uusintapainoksena) 1946, osat I ja II

Seitsemäs perusteellisesti uusittu ja lisätty painos 1952, osa II ( LVI-asiat)

Kahdeksas painos 1969 ja 1971, osat 4 ja 5 ( LVI-asiat)

02. Yleisluettelot ja taulukkokirjat

02. Yleisluettelot, taulukkokirjat

Ab Vatten och Värme, Katalog A 1926
Ab Vatten och Värme, Katalog B 1927
Vesijohtoliike Huber, lyhennetty yleisluettelo 1952 – Helsinki 1952
Teknillisiä taulukoita kauppaa ja teollisuutta varten – H.Ström – 3. painos – Helsinki 1953
Tabellenbuch Sanitär, Heizung, Lüftung – 2.painos -Ihke, Bader, Golla – Gehlen – 1988
LVI-tarvikeluettelo – Lämpö- vesi ja ilmanvaihtoteknillinen keskusliitto – Hyvinkää 1964
LVI-tarvikeluettelo 68 – LVI-teknillinen keskusliitto – Helsinki 1968
LVI-tarvikeluettelo 73  – LVIkeskusliitto ry – Helsinki 1973
LVI-tarvikeluettelo II 68/70 – Lämpö- vesi- ja ilmanvaihtoteknillinen keskusliitto – Helsinki 1971
LVI-tarvikeleuttelo 76 – LVI-tietokeskus ry – Helsinki 1976
LVI-yleishakemisto 2 – LVI-tietokeskus ry – Helsinki 1975
LVI-tarvikeluettelo 83 – 2. painos – LVI-tietokeskus ry – Helsinki 1984
LVI-yleishakemisto 84-85 – LVI-tietokeskus ry – Helsinki 1984

03. Vesi- ja viemärilaitteet

Vesihuolto-opas 1953 – Vesto Oy – Helsinki 1953
Water suply engineering – Babbitt, Poland – 4. painos – New York 1949
Maatalouden vesirakennus – I.A.Hallakorpi – WSOY 1932
Salaojapurkinormot muoviputket RIL 68 – Rakennusinsinöörien liitto 1970
Betoniputkinormit 1973 – Suomen Kunnallistekninen yhdistys julkaisu numero 1 – helsinki 1973
Kiinteistöihin rakennattavia kova pvc-viemäreitä koskevat määräykset – Suomen kunnallistekninen yhdistys, liite julkaisuun numero 5 – Joensuu 1968
Talousvesitekniikka ja kaivojen rakentaminen – Niilo Kallinen – Tampere 1963
Vesikirja – 2. painos – Insinööritoimisto Kaiko  – Helsinki 1966
Vesikirja – 4. painos- Insinööritoimisto Kaiko – Helsinki 1984
Rakennusten vesijohdot ja viemärit – Harry kuisma – 2. painos – Suomen Kunnallistekninen yhdistys 1965
Rakennusten vesijohdot ja viemärit – Harry kuisma – 3. painos – Suomen Kunnallistekninen yhdistys julkaisu numero 7 – Helsinki 1969
Rakennusten vesijohdot ja viemärit – Harry kuisma – 6. painos – Suomen Kunnallistekninen yhdistys julkaisu numero 7 – Helsinki 1979
Vesihuolto  – 2. painos – RIL – Helsinki 1974
Sanitaartehnilised seadmed ja tööt – V.Stseglov, B.Olovjanisnikov – Tallinn 1951
Sanitaar tehniliste seadmete ja montaaz – M.Genin, L.Smirnov – Tallinn 1962

04. Salaojitus

Salaojituksen merkitys maanviljelyksessä ja salaojitustyöt – Lauri Keso – WSOY 1924
Salaojittajan opas – Maatalouskeskusten liitto- julkaisu 633 – Helsinki 1980

05. Lämmityslaitteet

Lüftungs- und Heizungs-Anlagen I-II – H.Rietchel –  Berlin 1902
Heiz und Lüftungteknik – Rietschel-Gröber – 12. painos – Berlin 1951
Handbuch der Heizung- und Lüftunstechnik – Band 1 Zentrakheizung – Leipzig 1957
Keskuslämmityslaitosten suunnittelijan käsikirja – A.Oksanen, R.Partanen – Suomen teollisuusteknikkojen liitto – käytännön kirjoja 2 – Helsinki 1944
Keskuslämmityslaitosten suunnittelijan käsikirja – 2. painos  – A.Oksanen- Tekniikan kirja- Helsinki 1952
Keskuslämmityslaitokset ja niiden asennus – T.J.Karhu – Suomen Teollisuusteknikkojen liitto – käytännön kirjoja 3 -Helsinki 1945
Keskuslämmityslaitokset ja niiden asennus – 2. painos  T.J.Karhu – Tekniikan kirja -Helsinki 1951
Korkeapaineputkistojen suunnittelu ja asennus -V.Rannikko – Tekniikan kirja – käytännön kirjoja 4 – Helsinki 1947
Öljymämmityslaitteistojen asennsu ja huolto – Lämmitystekniikan kustannus  1983
Kiinteistöjen lämmitystekniikka – Viesti Väänänen – Ammattienedistämislaitos- ammattikirja numero 64 – 1973
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden suunnittelun normaaliohjeet – Lämpö- ja vesijohtoteknillinen yhdistys – Helsinki 1955
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden suunnittelun normaaliohjeet – 2. painos – Lämpö- ja vesijohtoteknillinen yhdistys – Helsinki 1966
Lämmitystarpeen laskentaohjeet 1969 – RIL62 -LIVI/RIL – Helsinki 1969
Öljykamiinat – Johan V.Heimonen -Tekniikan kirja – Helsinki 1965
Kevytöljykattilalaitoksen suunnitteluohje – Suomen Talokeskus – Helsinki 1989
Uponor – Kaukolämpökäsikirja – Uponor 1988

06. Kattilanhoito

Handbok i skötsel av centralvärmeanläggningar – 2. painos – Ekono julkaisu 42  – Helsinki 1937
Käytännöllinen käsikirja lämmityslaitosten hoitajille – 3. painos – Ekonon julkaisu 15 – Helsinki 1935
Käsikirja lämmityslaitosten hoitajille – 4. painos – Ekonon julkaisu 15 – helsinki 1942
Kattilanhoidon käsikirja – Toivo Valtonen – Suomen teollisuusteknikkojen liitto – käytännönkirjoja 1 – Helsinki 1944
Keskuslämmittäjän ja talonmeihen oppikirja – Esko Saarinen – Keskusopisto- Helsinki 1958
Lämmityksen ja kattilanhoidon käsikirja – A.Perho – TTTL – Helsinki 1961
Keskus- ja öljylämmittäjän opas – Onni Tikkanen – Otava 1970
Keskuslämmittäjän ja talonmiehen käsikirja – F.N. Mäki-Rossi – Ammattienedistämislaitoksen ammattikirjoja numero 18 – Helsinki 1944
Keskuslämmityslaitokset, niiden hoito ja talonmiehen tehtävät – Yrjö Paukkonen – Ammattienedistämislaitos ammattikirjoja 39 – Helsinki 1967
Öljylämmityslaitoksen hoitajan opas – 3. painos – Martti Lehtonen – Käyttökirjat – Helsinki 1959
Öljylämmityslaitoksen hoitajan opas – 5. painos – Martti Lehtonen – Käyttökirjat – Helsinki 1968
Från bränsle til värme – Brevskolan – Stockholm – ?

07. Ilmanvaihtolaitteet

Lämmitys ja ilmastointi – Martti Lerhtonen  – Käyttökirjat – Helsinki 1972
Ilman jako huonetilaan – Juha Gabrielsson – Ekono – julkaisu numero 112 – Helsinki 1967
Ilmatekniikan suunnitteluopas 1 – Bagge, Pukkila – Turku 1978
Ilmatekniikan suunnitteluopas 2 – Bagge, Pukkila – Turku 1980
Työpaikkojen ilmastointi – Pohjola Yhtiöt  – 1984
Ventilatsiooniseadmete ekspluatatsiooni ja remont – V.Kutseruk, I.Hazanov – Tallinn 1966
Liike- ja palvelurakennusten tuulikaappien vedontorjunta – Valkeapää, Anttonen, Niskanen – Työterveyslaitos, raporttisarja 8 – Helsinki 2004

08. Kylmälaitteet

Kylmätekniikan oppikirja – Wäinö Jaurola – 5. painos – Suomen Kylmäyhdistys – Helsinki 1979

09. Eristykset

Putkojihtoeristäjän käsikirja – G.Talvioja – Tekniikan kirja – helsinki 1953

10. Säätölaitteet

Säätöpiirien säätäminen – Ta Hydronics- 1995
Säätöpiirien säätäminen, versio 2 – TA Hydronics – 1999
Jakelujärjestelmän säätäminen – TA Hydronics – 1995
Patteriverkoston säätäminen – TA Hydronics – 1996

11. Muut laitteet, sekalaiset teokset

Hydraulika ja pumpad – Maastik ym – Tartu 1995
Tam Satrifüj pompalar – B.M.Baysal – Istanbul 1979
Helioenergeetika – Teolan Tomson – Tallinn 2000
Energiansäästö- ja LVI-opas – HTOL luokka 1977-1981 – Karprint 1980