Insinööritoimisto Sarkki Oy on vuonna 2008 perustettu LVIA-suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto. Teemme sekä uudiskohteiden että saneerausten LVIA-suunnittelua sekä valvontaa ja erillisiä energiaselvityksiä. Nykyinen tilauskantamme on  kuitenkin pitkälle painottunut saneeraus- ja muutossuunniteluun.

Toimimme pääosin Turun talousalueella. Käynnissä olevia töitämme ovat mm. Turun Tuomiokirkon LVI-hankesuunnittelu. Rakenteilla olevia kohteitamme ovat mm Moision S-market ja KOY Kakolan Riviera. Lisäksi  suunnitteilla tai rakenteilla on useita saneerauskohteita Turun keskustan vanhoissa rakennuksisssa.

Valvontaa teemme myös useissa rakennuskohteissa.

Vastaava suunnittelija LVI-insinööri Jukka Sarkki, HTOL 1987

Meillä on voimassa oleva FISE-pätevyys energiatodistusten laatimista varten.

Palvelumme

LVIA-SUUNNITTELU JA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

  • Ilmanvaihto -ja ilmastointijärjestelmät
  • Lämmitysjärjestelmät; maalämpö ja lämpöpumput
  • Vesi- ja viemärijärjestelmät, jätevedenkäsittely
  • Jäähdytysjärjestelmät
  • Paineilma- ja kaasujärjestelmät
  • Jätevesijärjestelmät
  • Energiatodistukset ja -selvitykset
  • Valvonta
  • Kiinteistöautomaation suunnittelu

Ajankohtaista

Keittiölaitteiden ilmanvaihdon mitoitus

Talotekniikka infon sivuilla on julkaistu ohje Keittiön ruoanvalmistuslaitteiden ilmanvaihdon periaateratkaisuja.  Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin rasvakanavaa ja huuvaa tarvitaan ja ...

Painovoimaisen ilmanvaihdon mitoitusohjeet

Aiheesta on olemassa nykyään muutamia julkaisuja, joiden perusteella mitoitus on mahdollista. Näistä  "virallisin" on ympäristöministeriön julkaisema Painovoimaisen ilmanvaihdon opas (2018) ...

Asetus rakennusten automatiikkajärjestelmistä tuli voimaan vuoden 2021 alusta.

Vuoden 2021 alusta tuli voimaan uusi YM:n asetus (718/2020), joka määrää uusiin rakennuksiin asennettavaksi kunkin tilaa säätävät itsesäätyvät laitteet. Vastaavasti ...

Uusi ”Rakentamismääräyskokoelma”

Tämän vuoden alussa kumottiin valtaosa aiemmasta LVIA-suunnitteluja ohjaavasta säännöstöstä. Tilalle julkaistiin muutamia asetuksia, joissa kuitenkin pysyttiin pääosin  hyvin yleisellä tasolla ...

Kaikki uutiset