Vuoden vaihteessa tulivat voimaan uudet rakentamismääräyskokoelman osat D1 ja D2 korvaavat määräykset. Näissä on määräysosa siirretty Ympäristöministeriön asetuksiksi ja aiempi ohje osa eriytetty epävirallisemmiksi ohjejulkaisuiksi.

Tällä hetkellä ohjeista on julkaistu vain uudet ilmavirtamitoitusohjeet asunrakennuksille ja muille rakennuksille. Näissä on  sekä lisätty  huonetilojen ohjearvoja, että  pienennetty ja osin myös suurennettu mitoitusilmavirtoja.  Käytyäni nämä läpi suurimpia muutoksia on toimistojen ilmavirroissa, joita on kautta linjan  piennennetty, kun taas kuntosalien osalta näitä on kasvatettu  merkittävästi. Lisäksi ravintoloita on jaettu aiempaa useampaan  luokkaan, jolloin  mm ruokaravintoloiden mitoitusta on helpotettu. Uutena on tullut joukko terveydenhuollon tilojen ilmavirtaohjeistuksia, mikä on tervetullutta nykyisen sotebuumin aikana.

Olen  myös nähnyt ennakkoversion  D2  ohjeita korvaavasta julkaisusta, jossa suurin uutuus aiempaan lienee se, että asuntojen ilmanpoistoa voidaan jatkossa eräin rajoituksin tehdä ulkoseinäpuhalluksella. Toinen suurempi muutos on suodatinluokkien  tyypityksen muuttuminen. Nykyinen luokitus päättyy kesällä, ja jatkossa suodatus pitää määritellä eri luokituksen mukaan.

Vesi- ja viemäripuolen ohjeita en ole nähnyt, joten näitä ei nyt voi kommentoida.

Ohessa linkit uusiin Ympäristöministeriön asetuksiin. Jälkimmäinen näistä on pdf-muodossa.

1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta