Löysin näistä internet-haulla hyvän  Insinöörityön, jossa on selvitetty perusteellisesti viemärien luokituksia ja teknisiä ominaisuuksia. Tekijänä on Metropolia AMK:ssa opiskellut Tuomas Rajala. Työn nimi on Valurauta – ja desibeliviemärien vertailu linjasaneeraushankkeessa ja se on päivätty 24.9.2017.

Työ sisältää teknisiä detaljeja, ääni tietoja ja  kaikkiaan varsin kattavan  selvityksen tästä alueesta. Työssä on käsitelty Geberitin, Rehaun, Wawin Labkon, Uponorin ja Polon tuotteet.

Työssä on myös esitetty selkeästi miten valurautaviemärin rakokorroosia  käynnistyy ja miten se etenee putkessa.

Vähemmän tunnettu asia ovat putkien kaksi ääniluokkaa mis-Spec ja high-Spec, sekä miten eri tuotteet jakaantuvat näihin.  Kaikkiaan hyvä  yleiskatsaus  ko tuoteryhmän tämän hetken tilanteeseen.